Aktualności


 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt pn. „Zorganizowanie kursu przewodników beskidzkich w Gminie Dobra” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
– mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Aktualności
Odwiedzin :
© Urząd Gminy Dobra, Dobra 233, 34-642; tel. 18-333-00-20; sekretariat@gminadobra.pl