Strona główna -> O kursie

 

 
KURS PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH


Kurs przewodników górskich realizowany jest w ramach projektu pn. „Zorganizowanie kursu przewodników beskidzkich w Gminie Dobra” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach PROW na lata 2007-2013 w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

Kurs prowadzony przez PTTK Nowy Sącz będzie trwał ok. 12 miesięcy. Wszystkie wykłady odbywać się będą w weekendy (piątek, sobota, niedziela), w sali Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dobrej. W ramach kursu organizowane będą także wycieczki. Wykładowcami będą doświadczeni pracownicy PTTK Nowy Sącz.

Na kurs przyjmowane są osoby pełnoletnie, posiadające wykształcenie co najmniej średnie z maturą lub będące w trakcie jego zdobywania (ostatnia klasa średnia), mające zaświadczenie lekarskie uprawniające do podjęcia szkolenia na przewodnika górskiego.

Szkolenie będzie obejmowało:

• zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie wykładów, warsztatów i seminariów w łącznym wymiarze 200 godzin;
• zajęcia praktyczne terenowe w wymiarze 17 dni wycieczkowych.

Uczestnicy przed każdymi zajęciami teoretycznymi będą dostawali materiały obejmujące podstawowe zagadnienia związane z poruszanymi tematami.

Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym dopuszczającym do egzaminu państwowego.
 
Egzamin państwowy zostanie ustalony w jednym terminie dla całej grupy (osoby, które będą zdawały w innym terminach będą ponosiły koszty samodzielnie).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18-333-00-09 (P. Danuta Stokłosa-Marek)
oraz 18-333-00-20 wew. 121 (P. Małgorzata Miśkowiec).
 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

 
 

 


  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt pn. „Zorganizowanie kursu przewodników beskidzkich w Gminie Dobra” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
– mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odwiedzin :
© Urząd Gminy Dobra, Dobra 233, 34-642; tel. 18-333-00-20; sekretariat@gminadobra.pl