Strona główna -> Kontakt

WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT KURSU UDZIELAJĄ:


Danuta Stokłosa-Marek
telefon: 18-333-00-09


Małgorzata Miśkowiec

telefon: 18-333-00-20 lub 18-333-04-47 wew. 121
email: sekretariat@gminadobra.pl

 

 

 

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt pn. „Zorganizowanie kursu przewodników beskidzkich w Gminie Dobra” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
– mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odwiedzin :
© Urząd Gminy Dobra, Dobra 233, 34-642; tel. 18-333-00-20; sekretariat@gminadobra.pl